ثبت شرکت تضامنی | ثبت سعادت

0

ثبت شرکت تضامنی توسط موسسه ثبت سعادت با کمترین زمان انجام میپذیرد. اما قبل از ثبت شرکت تضامنی بهتر است بدانیم یک شرکت تضامنی چه تعریفی دارد; براساس ماده 116 قانون تجارت، به شرکت هایی که با نام مخصوص و برای امور تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی شکل می‏گیرند، شرکت تضامنی گفته می‏شود. به این معنی که دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری سرمایه اولیه را آورده و اگر هرکدام از اعضا متضرر یا ورشکست گردید هر کدام از دیگر اعضا به تنهایی مسئول پرداخت و جبران این زیان به مشتریان میباشد و تمامی شرکا مسئولیت پرداخت تمامی بدهی شرکت را دارند. پس از ثبت شرکت تضامنی اگر شرکت قراردادی خلاف این را منعقد کند کان لم یکن و فاقد ارزش قانونی خواهد بود.

قوانین ثبت شرکت تضامنی

برای ثبت شرکت تضامنی قوانینی توسط اداره ثبت شرکت ها اعلام و مصوب شده که برخی از آنها شامل بندهای ذیل میباشد:

 • شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد
 • در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم میشود مگر اینکه به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد
 • چون شرکتنامه، گویای مقدار سرمایه هر شرکت میباشد، به این جهت چند نکته از موارد مندرج در اساسنامه باید در آن قید گردد
 • تمام سرمایه نقدی شرکت تایید شده باشد و سهم الشرکه غیرنقدی نیز ارائه شده باشد که در این مورد رضایت کلیه شرکا شرکت شرط است
 • در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا

شرایط شرکت تضامنی

جهت ثبت شرکت تضامنی شرایطی در نظر گرفته شده که در زیر به آنها اشاره میگردد:

 • پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
 • تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
 • تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
 • تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
 • به هنگام تاسیس شرکت، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت میباشد باید توسط موسسین تنظیم گردد

مراحل ثبت شرکت تضامنی

مراحلی که برای ثبت شرکت تضامنی بایستی طی شود به این شرح میباشند:

 • تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه رسمی
 • تهیه و تنظیم دو جلد اساسنامه شرکت و امضای ذیل کلیه صفحات توسط تمامی شرکا
 • مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها توسط وکیل موسسه ثبت سعادت
 • تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت و انتخاب یک نام توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 • پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش ارسال شود
 • با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال میشود
 • تایید کلیه مدارک و ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها
 • درج در روزنامه کثیرالانتشار کشور

مدارک ثبت شرکت تضامنی

مدارک لازم برای شروع کار ثبت شرکت تضامنی به شرح ذیل می باشند:

 • دو نسخه شرکتنامه، تقاضانامه و اساسنامه تکمیل شده
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و صورتجلسه هیئت مدیره
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا، مدیران و هیئت نظار (اگر شرکا بالای 12 نفر باشند)
 • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

هزینه شرکت تضامنی

هزینه ثبت شرکت تضامنی با فرض سرمایه یک میلیون ریال به شکل زیر میباشد:

اقلام هزينه هزینه (ريال)
هزینه تعیین نام شرکت 40/000
هزینه تهیه پوشه، پاکت، گیره، پست و اقلامی از این دست حدودا 300/000
حق الوکاله وکیل دادگستری حدودا 2/400/000
هزینه حق الثبت 500/000
حق الوکاله 1500/000

 

لطفا به این مطلب رای دهید

95%

95%

عالی
 • امتیاز نویسنده

  9.5

 • امتیاز کاربران (0 رای)

  0

درباره نویسنده بیشتر بدانید ...

لطفا دیدگاه خود را بنویسید (-:

تماس بگیرید