ثبت موسسه غیر تجاری | ثبت سعادت

0

ثبت موسسه غیر تجاری توسط موسسه ثبت سعادت انجام میگیرد که قبل از راه کارهای ثبت موسسه غیر تجاری باید بدانیم تعریف موسسه غیر تجاری از نظر قانون تجارت چیست؟ موسسه غیر تجاری موسسه ای است که برای انجام فعالیت های غیر تجارتی مثل فعالیت های علمی ، ادبی ، امور خیریه و غیره ایجاد میشوند. این گونه موسسه ها میتوانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون، بنگاه یا غیره انتخاب نمایند اما انتخاب عناوینی که مربوط به تشکیلات دولتی و کشوری میباشد از طرف این موسسات ممنوع است. اما بعد از اینکه ثبت موسسه غیر تجاری انجام گرفت این موسسه میتواند با عنوان کانون، بنگاه یا انجمن شروع به فعالیت رسمی نماید. برای ثبت موسسه غیر تجاری باید بدانیم که این موسسات شامل دو دسته میباشند:

 • موسسه غیر انتفاعی

موسساتی هستند که هدفش جذب سود و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده میشوند. خیریه ها و انجمن های اسلامی و تخصصی و صندوق های قرض الحسنه و احزاب و گروه های سیاسی را از موسسات غیر انتفاعی میباشند. ثبت موسسه غیر تجاری چه برای موسسات غیر انتفاعی و چه برای موسسات انتفاعی به یک شکل میباشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 • موسسه انتفاعی

موسسه ای که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون فنی و حقوقی و موسسه هایی که هدفشان ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز میباشد.
برای ثبت موسسه غیر تجاری تعداد شرکا نباید از دو نفر کم تر باشد و آوردن سرمایه به هر مقدار مجاز است. موسسات غیر تجاری مانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه ثبت شوند و برای ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها توسط موسسه ثبت سعادت انجام میگردد.

قوانین موسسه غیر تجاری

به موجب ماده 3 آئین نامه مزبور ثبت موسسه غیر تجارتی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن بعمل خواهد آمد. قوانین اعلام شده از سوی اداره ثبت شرکت ها به شرح ذیل میباشد:

 • تقاضای ثبت مجامع غیر تجارتی بوسیله اظهارنامه بعمل می آید که از طرف موسسین تسلیم اداره ثبت میشود.
 • اظهارنامه که دارای تاریخ تسلیم و امضای تشکیل دهندگان است متضمن مطالبی است که موضوع یا هدف موسسه، نام، تابعیت، اقامتگاه، دارائی، مراکز شعب و اسامی موسسین را نشان دهد.
 • اظهارنامه بایستی دارای ضمائم باشد.
 • اگر اظهارنامه ناقص بود بایستی ظرف 15 روز رفع نقص گردد وگرنه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
 • در صورت ثبت شرکت بایستی مراتب آن در روزنامه رسمی انتشار یابد.
 • چنانچه تغییراتی در اساسنامه انجام گرفت بایستی ظرف مدت یک ماه این تغییرات به اداره ثبت شرکت ها گزارش شوند.
 • در صورت انحلال بایستی تصفیه بر طبق اساسنامه شرکت انجام پذیرد.

شرایط ثبت موسسه

برای ثبت موسسه غیر تجاری لازم است اظهارنامه ثبت تنظیم و همراه با صورت جلسه مجمع عمومی و اساسنامه به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود که اظهارنامه باید حاوی نکات ذیل باشد:

 • نام انتخابی که باید مطابق مقررات اداره ثبت باشد.
 • اسامی موسسین که بایستی کامل و بهمراه کد ملی ارائه گردد.
 • تابعیت موسسین که بایستی مشخص گردد.
 • موضوع فعالیت موسسه مذبور که بایستی معلوم شود دقیقا حیطه فعالیت شرکت در چه زمینه ای میباشد.
 • دارایی موسسه که میزان سرمایه ای که هر یک از شرکا بعنوان آورده مشخص کرده اند بایستی ذکر گردد.
 • مرکز اصلی فعالیت یا همان دفتر مرکزی که دسترسی به موسسین و مدیران مشخص باشد بایستی اعلام شود.

مدارک ثبت موسسه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیر تجاری به شرح ذیل میباشد:

 • اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت از اداره ثبت شرکت ها، تکمیل و امضا توسط شرکا
 • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت گیرد
 • تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین در دو نسخه
 • اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
 • چنانچه موسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی
 • تنظیم اساسنامه در دو جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا

هزینه ثبت موسسات غیر تجاری

هزینه های اعلام شده اداره ثبت به شرح زیر میباشند:

اقلام هزينه هزینه (ريال)
هزینه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه و اوراق ثبتی 50/000
هزینه حق الدرج 140/000
هزینه حق الثبت 12/000
هزینه روزنامه رسمی 150/000
پوشه و گیره 10/000
حق الوکاله 250/000
پلمب دفاتر 150/000
مهر شرکت (اختیاری) 100/000

 

لطفا به این مطلب رای دهید

92%

92%

عالی
 • امتیاز نویسنده

  9.2

 • امتیاز کاربران (0 رای)

  0

درباره نویسنده بیشتر بدانید ...

لطفا دیدگاه خود را بنویسید (-:

تماس بگیرید