ایزو | صدور و اخذ گواهینامه ایزو – ISO | ثبت سعادت

0

ایزو سازمانی بین المللی است که وظیفه دارد تا استانداردهای جهانی و همانند سازی و یکپارچه ساختن تمامی کشورها را در زمینه صنعت انجام دهد. هر شرکتی که ایزو را در محصولات خود داشته باشد تعهد خود را در زمینه کیفیت بین المللی به رخ دیگر رقبا کشانده است. شرکت هایی که می خواهند ایزو دریافت نمایند باید مطابق با دستور العمل ها و آئین نامه های مرتبط با استاندارد مورد نظر فرآیند ها عمل کنند و پس از آن با تایید کارشناسان یکی از سازمان های صادر کننده ایزو میتوانند این گواهینامه ها را دریافت نمایند.

روش اخذ ایزو

در ابتدا میبایست CB را که قصد دارند از آن گواهینامه ایزو را اخذ نمایند شناسایی و اعتبار سنجی نمایند تا از صحت و اعتبار آن CB مطمئن شوند که آیا صلاحیت صدور گواهینامه ایزو یا بطور کلی ISO را دارد یا خیر.

پس از انتخاب CB برای اخذ گواهینامه ایزو سیستم مدیریت کیفیت، بایستی تمام فرآیندها و فعالیت های سازمان، مطالعه و شناسایی شوند و با توجه به متن استاندارد ایزو، و البته روش های اجرایی موجود، سیستم مدیریت کیفیت را طرح ریزی نمایند. پس از تعیین کامل شاخص های عملکردی نوبت به آموزش کارکنان میرسد در واقع باید همه کارکنان شرکت از طریق آموزش با الزامات ایزو با سیستم مدیریت کیفیت آشنا شوند.

پس از آموزش نوبت به تهیه مستندات مربوط به ایزو، سیستم مدیریت کیفیت میباشد که نماینده مدیریت یا به عبارت بهتر همان شخصی که ایزو را در سازمان پیاده میکند بایستی این مستندات را که حدود 4000 صفحه میباشد تهیه و نگارش نماید و البته میتواند از همکاران خود نیز در زمینه مستند سازی برای اخذ گواهینامه ایزو کمک بگیرد.

پس از اتمام مستند سازی و نظارت بر اجرای درست آن با توجه به روش های اجرایی استاندارد ایزو، نوبت به ممیزی داخلی میرسد. در این مرحله شخصی که به تمام الزامات ایزو اشراف کامل دارد میبایست تمام مستندات را بررسی و عدم انطباقات را شناسایی نماید، پس از شناسایی موارد نامنطبق با توجه به دستور العملی که در استاندارد ایزو ذکر شده باید اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه تعریف و در اسرع وقت جهت برطرف نمودن عدم انطباق اقدام نمایند. پس از انجام مراحل فوق باید اطمینان حاصل نمایند که تمام مستندات و الزامات استاندارد ایزو بدرستی پیاده شده است.

پس از اطمینان از درستی مستندات مربوطه به استاندارد ایزو، نوبت به ممیزی اصلی میرسد. در این مرحله ممیز از CB انتخابی برای بررسی شرایط و احراز صلاحیت شرکت جهت اخذ ایزو حضور مییابد و پس از تأیید اینکه الزامات استاندارد ایزو در شرکت بدرستی رعایت و پیاده سازی شد، آن شرکت را واجد شرایط اخذ گواهینامه ایزو اعلام میکند و پس از اعلام موفقیت در ممیزی گواهینامه ایزو برای شرکت متقاضی صادر میشود.

مراحل اخذ ایزو

 • مرحله اول برنامه ریزی و تعهد مدیریت به اجرای صحیح و حساب شده سیستم مورد نیاز در جهت اخذ گواهی نامه ایزو
 • برای تحقق مرحله اول میبایست برای به کارگیری مشاوران و کارشناسان صاحب فن اقدام های لازم صورت پذیرد
 • شناخت ماهیت سازمان و تجزیه و تحلیل ساز و کارهای سازمان مربوطه امری مهم و حیاتی تلقی میگردد
 • ایجاد بستری مناسب جهت آموزش کارکنان و پرسنل امری بدیهی تلقی میشود
 • تهیه طرح های راهبردی و تشکیل کمیته های اجرایی امری متداول میباشد
 • برنامه ریزی سیستماتیک در جهت اجرای طرح های راهبردی مربوط به کسب گواهینامه ایزو میبایست صورت پذیرد
 • تست و اجرای آزمایشی برنامه ریزی و طراحی های انجام شده، کمک قابل توجهی در تحقق هدف نهایی که اخذ ایزو میباشد خواهد کرد
 • رفع نواقص و مشکلات
 • اجرای ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها
 • اجرای ممیزی خارجی و صدور گواهینامه، به عنوان آخرین مرحله تثبیت سازی نظام مدیریت تلقی میشود و در صورت رفع نواقص، مشکلات و برطرف سازی عدم تطابق های موجود با معیار های ایزو، یک سازمان موفق به دریافت گواهی نامه ایزو میشود

هزینه اخذ ایزو

معمولا برای اخذ ایزو میبایست در دو مرحله هزینه نمایید:

 • مرحله اول: هزینه مشاوره که بر اساس موقعیت سازمان، تعداد پرسنل و پیچیدگی فرآیندهای کاری و عرض و طول سازمان اعلام میگردد. این مبلغ برای هر استاندارد از حدود 35/000/000 ریال شروع میگردد.
 • مرحله دوم: هزینه صدور گواهینامه که توسط شرکت های CB اعلام میگردد و حدودا از مبلغ 16/000/000 ریال شروع میشود.

لطفا به این مطلب رای دهید

90%

90%

عالی
 • امتیاز نویسنده

  9.0

 • امتیاز کاربران (0 رای)

  0

درباره نویسنده بیشتر بدانید ...

لطفا دیدگاه خود را بنویسید (-:

تماس بگیرید