ثبت شرکت سهامی خاص | ثبت سعادت

0

ثبت شرکت سهامی خاص نیز از دیگر خدمات موسسه ثبت سعادت است. شرکت سهامی خاص همانطور که از نامش پیداست شرکتی است که سهام آن توسط موسسین آن تامین میشود و در بورس نیز حضور ندارد زیرا سهام آن برای عموم مردم نمیباشد. در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکا کمتر از شرکت سهامی عام است. در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35% از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود. برای ثبت شرکت سهامی خاص شرایطی توسط اداره ثبت شرکت ها اعلام شده که در ادامه اشاره خواهیم کرد.

قوانین ثبت شرکت سهامی خاص

 • سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد
 • تعداد مدیران حداقل 3 نفر است
 • تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد
 • در ثبت شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست
 • در شرکت سهامی خاص مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها میباشد
 • تمام سرمایه باید به وسیله موسسین تاسیس گردد
 • سهام شرکت قابل معامله در بازار بورس نمیباشد و نقل و انتقال سهام شرکت مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است
 • ضمنا این شرکت نمیتواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص شامل شرایطی میباشد که موسسه ثبت سعادت جهت ثبت خواستار انجام این اقدامات از جانب شما مشتریان میباشد که به ترتیب ذیل میباشند:

 • امضای اساسنامه توسط مدیران و بازرسان
 • تعهد سرمایه توسط موسسین
 • انتخاب مدیران و بازرسان توسط هیئت مدیره
 • قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت ماه 17 قانون تجارت
 • مشخص نمودن و ارائه نام روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد

مدارک لازم جهت شرکت سهامی خاص

 • دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص، تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران
 • دو جلد اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
 • فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است
 • ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 • کپی کارت ملی

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل میباشد:

اقلام هزينه هزینه (ريال)
هزینه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه و اوراق ثبتی 150/000
هزینه حق الدرج 140/000
هزینه حق الثبت 12/000
هزینه روزنامه رسمی 150/000
پوشه و گیره 10/000
تعیین نام 40/000
حق الوکاله 250/000
پلمب دفاتر (اوراق + دفتر کل وروزنامه + فیش) (اختیاری) 150/000
مهر شرکت (اختیاری) 100/000

 

لطفا به این مطلب رای دهید

96%

96%

عالی
 • امتیاز نویسنده

  9.6

 • امتیاز کاربران (0 رای)

  0

درباره نویسنده بیشتر بدانید ...

لطفا دیدگاه خود را بنویسید (-:

تماس بگیرید